டெஸ்க்டைப் பிளாஸ்மா சி.என்.சி வெட்டும் இயந்திரம்

உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்:

உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்