வீடியோ மையம்

ஃபைபர் லேசர் வெட்டும் இயந்திரம்:

பிளாஸ்மா சுடர் சி.என்.சி வெட்டும் இயந்திரம்:


உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்:

உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்